top of page
Wood Frame of House

מחשבונים לבנאי

ברוכים הבאים לעמוד מחשבוני עזר לבנאי של המכללה לבנייה בעץ

מדי פעם נעדכן ונפרסם כאן (וגם באיזור החברים)
חומרי עזר ומחשבונים שונים שיוכלו לסייע לכם בתכנון
לשימוש כל לתלמידי ובוגרי הקורסים ולכל העוסקים בתחום 
לשימושכם :

 מחשבון תכנון גרם מדרגות ומידות רום ושלח
מחשבון חלוקה ופיזור קורות במבנה  
ומחשבון חישובי גגות המרה וחישובי זויות ושיפועים.

שימו לב להוראות השימוש, כל כמידות בס"מ (cm) 
*כל השימוש בבחשבונים הינו באחריות המשתמש בלבד*

בהצלחה !

 מחשבונים לבנאי

Builders Calculator -Stairs

מחשבון עזר לבנאים - תכנון מדרגות רום ושלח

תרשים מדרגות רום ושלח_edited_edited.jpg

מחשבון עזר לבנאים - חלוקת קורות למבנה

Builders Calculator - Beam Distribution Calculator
Builders Calculator - Roof Angles & Slops

מחשבון עזר לבנאים - גגות (זוית ושיפוע)

bottom of page