top of page

קורס ריתוך למבנים

המחזור הבא

מחיר

3620₪

לבוגרי קורס מבנים

הקורס מיועד לכל מי המעוניין לעסוק בתחום הברזל בשילוב הידע המקדים בתחום העץ.

אנחנו מציעים

תוכנית הלימוד 

הקורס יפתח בסקירה של שוק הריתוך )מידות, סטנדרטים, סוגים שונים של אלקטרודות,
רתכות וכלי עבודה זמינים בשוק.
בכל שיעור יתנסו משתתפי הקורס בעבודה מעשית - ריתוך באמצעות רתכת ואלקטרודה
ובשימוש בכלים משלימים הדרושים לעבודת ריתוך.

• חיבורים שונים מפרופילים שונים rhs/ipb/upn/ipn .
• סוגים שונים של ריתוכים
• שיטות חיתוך )חיתוך בעזרת דיסק, מסור שורף ומסור סרט(
• עיבוד סופי של הפרופילים.
• בטיחות בעבודה

במהלך הקורס, כחלק מתהליך הלמידה, ילמדו חיבור פרופילים מסוגים שונים
,השחזות,וחיתוכים נפוצים בתחום הקונסטרוקציה .

משך הקורס

5 מפגשים של 3 שעות

הוראה

לפרטים נוספים: 054-591-3744 

bottom of page