top of page

המסלול המורחב להכשרת קבלני עץ

המחזור הבא

מחיר

21300

המסלול מיועד לכל המעוניין לעסוק בבניית מבנים מעץ וברזל
לבנייה קלה, חסכונית ואקולוגית המבוססת על תקנים ישראלים ובינלאומיים.

המסלול מיועד לכל המעוניין לעסוק בבניית מבנים מעץ וברזל
לבנייה קלה, חסכונית ואקולוגית המבוססת על תקנים ישראלים ובינלאומיים.

אנחנו מציעים

תוכנית הלימוד 


הקורס כולל -
בניית מבנים בעץ-
• לימוד מקיף לבניית בתים מעץ, פרגולות, דקים, גדרות ותוספות בנייה, כל בנייה
שהיא מחוץ לבית.
הסמכה לעבודה בגובה-
• הסמכה לעבודה על סולמות, מעל פיגומים נייחים ומעל גגות. תעודה של משרד
העבודה .
ריתוך/מסגרות למבנים-
• הכרות עם עולם הריתוך בקונסטרוקציה והקניית מיומנויות עבודה, על מנת לשלב
ברזל בכל פרויקט רצוי.
שרטוט ממוחשב-
• נ למד לייצר מודל תלת מימדי ממוחשב של הפרויקטים שעליהם נעבוד בתוכנת
.Fusion360
המכללה לבניה בעץ - הקדר ,26 אז"ת צפוני נתניה
סימה – 054-5913744 נמרוד 052-8817841
www.woodbuilders.academy info@woodstudio.co.il
2
סדנת למינציה-
• כיפוף על ידי הדבקת שכבות בעזרת תבנית מוכנה או בכפייה ויצירת רכיבים עגולים
מעץ.
סדנת להב הנגר -
• שימוש במקצוע נגרים ,עבודה עם מפסלת ומשע כולל התנסות בפועל ,השחזה
וטיפול בכלים.
קורס עזרה ראשונה-
• בדגש על עצירות דימום.
סיורים-
• במחסן עצים
• במנסרה
הרצאות-
• הרצאה בתחום הנהלת החשבונות של העסק: מע"מ, מס הכנסה, הוצאות הכנסות.
• הרצאה בתחום בירוקטיה הנוגעת לעסק: ביטוח עסק, חבות מעבידים, אחריות
מקצועית וכו.
• הרצאה שיווק כללי: פלטפורמות ומיתוג.
• סדנה קשירה וריתום לרכב/עגלה
• הרצאה בנוגע ליחסי העבודה בין האדריכל לקבלן בדגש על הוצאת התוכנית לפועל
ותחומי אחריות.
עבודת הגמר-
בשלב זה נאפשר לתלמיד ליישם בצורה פרקטית את מה שלמד במסלול. בחירת עבודת
הגמר תעשה לפי בחירתו והעדפתו האישית של התלמיד, ותתאפשר ממגוון התחומים שלמד
במשך הקורס: בניית מבנים מעץ/ ריתוך ועבודה בברזל/ שרטוט ממוחשב. )עבודות גמר
לדוגמא: בניית מבנה בעמותה לבחירה/ פרויקט קבוצתי-בניית מבנה בחו"ל/בניית דגם
בעזרת השרטוט הממוחשב, משלב התכנון ועד הגשת הדגם ללקוח(
שלב עבודת הגמר נעשה בליווי ותמיכה מלאה של צוות המכללה מתחילתו ועד סופו.

משך הקורס

מתמשך / דחוס תלוי בתיאום ויומן המכללה

הוראה

לפרטים נוספים: 054-591-3744 

bottom of page