top of page

קורס פרגולות ודקים

המחזור הבא

מחיר

3120₪

ימי חמישי
בערב
בית נחמיה
1.8.24

הקורס מיועד לכל מי שרוצה לבנות בעצמו פרגולה, דק, גדר עץ וכו.

אנחנו מציעים

- 11 שנה ועשרות מחזורים
- ליווי מקצועי אחרי הקורס
- מועבר ע״י בעל מקצוע מלומד, בעל שנים של ניסיון בתחום

תוכנית הלימוד 

הקורס כולל תאוריה ועבודה מעשית לפי הפרוט להלן:

הרצאה על עץ לסוגיו, מידות, תכונות וכו’

שיטות מדידה ושימוש בכלי מדידה

תשתית

ביסוס לקרקע, יציקת בטון וכו’

כלי עבודה חשמליים וידניים

מבנה, קורה, עמוד וכו’

חיבורים ועיגונים

חומרי גימור, איטום וחיפויים

עבודה מעשית: התלמידים יבנו בפועל דק ופרגולה במקום תוך שימוש בכלים וחומרים הנלמדים בקורס

משך הקורס

5 מפגשים של 3 שעות

הוראה

לפרטים נוספים: 054-591-3744 

bottom of page