top of page

קורס תכנון גגות

המחזור הבא

מחיר

3400₪

לבוגרי קורס מבנים
5 מפגשים
8.9.23 מתחילים
חלק מהמפגשים בנתניה וחלק בבית נחמיה
(חמישי ושישי)

קורס משולב של המכללה לבניה בעץ וטימבר פריים ישראל
מיועד לבוגרי שני מוסדות החינוך
מטרת הקורס היא לתת כלים בהם יוכלו המשתתפים להיעזר במהלך תכנון כל פרוייקט, לפשט את תהליך הייצור ברמת כל קורה ומחבר ובכך לקחת חלק בפרוייקטים מורכבים ולבלוט מול אנשי מקצוע אחרים.

.הקורס מתעמק ב 2 טכניקות עיקריות:
-שרטוט בקנה מידה -יאפשר את תפיסת המרחב הגיאומטרי של כל אלמנט בנייה, מורכב ככל שיהיה וייצר אלטרנטיבה לתלות במודלים ממוחשבים ותוכניות עבודה בתוכנות בנייה שונות.
יישום על מודל מוקטן - יתמקד בניתוח השדות הגיאומטרים של אותו אלמנט, ומציאת אורך הקורות ומיקום המחברים לפי כלים גיאומטרים אלו.

הקורס יתקיים בסדנת העבודה במושב בית נחמיה ובמכללה לבנייה בעץ בנתניה

אנחנו מציעים

- קורס יחיד מסוגו בישראל
- שני המורים המובילים לבניה בעץ

תוכנית הלימוד 

מפגש ראשון (בית נחמיה): למידה על עקרונות השרטוט, שרטוט פרגולה שיפוע אחד, מציאת חתכי קורות ומחברים, בניית מודל ביחס של 1:10 .הוספת קורה נושאת בזווית וניתוח מחברי ואורך קורות הגג, שרטוט היטלים של גג 4 שיפועים ובניית מודל מנייר.

.מפגש שני: לימוד גאומטריה בסיסית כולל הבנה של משולש ישר זווית. תכנון הפרגולה הראשונה בשימוש בהבנות אלו

מפגש שלישי (בית נחמיה): שרטוט היטלים של גג 4 שיפועים משתנה ובניית מודל מנייר. שרטוט פרגולה עם קורת ירך, מציאת חתכי קורות הגג, קורת ירך וקורות יעקוב. בניית היטלים של כל קורה ומציאת המחברים במפגשי הקורות בניית מודל מפורט ביחס של 1:10.

מפגש רביעי: מחקר של הרעיון של קורות ירך וקורות גיא, תכנון הפרגולה השנייה בשימוש עקרונות אלו.

מפגש חמישי (בית נחמיה): נבנה מודל ביחס של 1:5 של 2 גגות מתחברים בשיפועים שונים. בתהליך הבנייה ניישם את 2 הטכניקות שלמדנו.

משך הקורס

5 מפגשים, 22 שעות לימוד

הוראה

שחר אוהב ציון

מורה ובעלים של טימבר פריים ישראל. בונה בעץ 13 שנה.

נמרוד שמיע

נמרוד שמיע

נגר, קונסטרוקטור, הבעלים והמנהל החינוכי של המכללה לבניה בעץ.

נמרוד שמיע

לפרטים נוספים: 054-591-3744 

bottom of page