top of page

קורס עבודה בגובה

המחזור הבא

מחיר

350₪

בית נחמיה
12.7.24
שישי

פתח תקווה
10.7.24
רביעי ערב

כפר יאסיף
8.9.24
ראשון בוקר

בהתאם לתקנה והנחיות אגף הפיקוח על העבודה, עובד המבצע עבודות שיש בהן סכנת נפילה מגובה שהוא מעל 2 מטר, חייב לעבור קורס עבודה בגובה מלווה בהסמכה ע”י מדריך שהוסמך לכך בהתאם לתכנית ההדרכה שנקבעה.


כמו כן חייב העובד להיות מצוייד בציוד מגן אישי, בהתאם לסוג העבודה המבוצעת.

אנחנו מציעים

- הסמכה מטעם משרד העבודה.
- 4 שנים ועשרות מחזורים.
- ליווי בפתרונות פרקטיים.

תוכנית הלימוד 

קיימים 3 תחומי עבודה בגובה לעובדי גובה כלליים הנלמדים בקורס: סולמות, גגות ופיגומים.

משך הקורס

כ 8 שעות

הוראה

נמרוד שמיע

נמרוד שמיע

נגר, קונסטרוקטור, הבעלים והמנהל החינוכי של המכללה לבניה בעץ.

נמרוד שמיע

לפרטים נוספים: 054-591-3744 

bottom of page