top of page

שחר אוהב ציון

מורה

שחר בונה בעץ כבר מזה 13 שנים, כאשר את רוב הידע בבנייה הקונבנציונלית רכש בצפון קליפורניה שם בנה מבנים מעץ, פרגולות ודקים. השבלוניות של הבנייה הקונבנציונלית בעץ הובילו אותו לפנות לתחום הבנייה של הטימבר פריים, אותו למד בקנדה. שחר מלווה כל לקוח, מהשלב הראשוני של שרטוט המבנה והמחשה ע"י תוכנת מחשב, ועד לשלבי הגימור הסופיים.

bottom of page